riihimaki@washxl.info

Rajaton WashXL -JATKUVA sopimus
Autopesu kiinteällä kuukausimaksulla

i

Sopimusehdot ja yksityisyyden suojaus

Ennen kuin jatkat maksamaan, luethan tilaus- ja sopimusehdot sekä tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Maksaminen onnistuu helposti verkossa alla olevan ”Tilaa kuukausisopimus” -linkin kautta. Halutessasi voit ladata sovelluskaupastasi WashXL-mobiilisovelluksen, jolloin pesusopimuksen tilaaminen ja tilauksen hallinnointi onnistuu kätevästi suoraan puhelimellasi.

WashXL -mobiilisovelluksen löydät sovelluskaupastasi, alla on suorat linkit sovelluskauppojen WashXL -mobiilisovellukseen.

GooglePlay Fin 1920w 1
appstore 1920w 1

Rajaton WashXL jatkuva sopimus sisältää

Autopesut kk-hinnalla 1.-3. kuukausi hintaan 34,90 €/kk ja 4. kuukaudesta eteenpäin 29,90 €/kk. Ei määräaikaa. Maksat kuukauden kerrallaan.

Pese ja imuroi rajattomasti. Pesukertojen määrää sopimusjaksolle ei ole rajoitettu, vaan voit pestä autoasi niin usein kuin haluat. Myös imurit ovat käytössäsi rajattomasti.

Premium-pesuohjelma.

Tilaus- ja sopimusehdot

Pesusopimus on autokohtainen ja tunnistaminen tapahtuu automaattisesti rekisterikilven perusteella pesuun ajaessasi.

Jatkuva sopimus on voimassa 30 päivää ostohetkestä, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti seuraavat 30 päivää, ellei sopimusta päätetä viimeistään kolmea (3) päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua.

Pesusopimuksen päättäminen tehdään WashXL-sovelluksessa, kohdasta ”Minun pesuni”.

Maksukortin tai yhteystietojen muuttuessa tulee tiedot päivittää ajantasaisiksi WashXL-sovelluksella tai ottamalla yhteyttä WashXL Riihimäen asiakaspalveluun.

Peruutusoikeus ja palautusehdot

Pesusopimuksen päättäminen tehdään WashXL-sovelluksessa, kohdasta ”Minun pesuni”. Sopimuksen voi myös irtisanoa kirjallisesti toimitettuna WashXL Riihimäen toimistoon.

Jatkuva sopimus on voimassa 30 päivää ostohetkestä, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti seuraavat 30 päivää, ellei sopimusta päätetä viimeistään kolmea (3) päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua.

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat peruuttaa, irtisanoa tai purkaa sopimuksen, reklamoida tuotteesta tai palvelusta, tai jos sinulla on kysyttävää. Helpoiten yhteydenotto onnistuu sähköpostilla riihimaki@washxl.info tai puhelimitse 050 326 6612

 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ:

Wash Riihimäki Oy, myöhemmin WashXL Riihimäki
Yritystie 3
11710 Riihimäki, FI
Y-tunnus 3293999-5

YHTEYSHENKILÖ:
Harri Karhunsalo

SÄHKÖPOSTIOSOITE:
riihimaki@washxl.info

PUHELINNUMERO:
050 3266612

REKISTERIN NIMI:
WashXL Riihimäen verkkokaupan asiakasrekisteri.

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on WashXL Riihimäen ylläpitämän verkkokaupan asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointia klikkaamalla sähköpostikirjeen alalaidassa olevaa poistolinkkiä tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

   • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
   • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
   • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Rekisteri sisältää tietoja WashXL Riihimäen verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä (yrityksen nimi ja ALV-tunnus, henkilön nimi ja sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero).

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä WashXL Riihimäen verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai WashXL Riihimäki -palvelun myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

   • henkilön nimi
   • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
   • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
   • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
   • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
   • markkinointiin liittyvät tiedot
   • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
   • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja WashXL Riihimäen asiakasrekisteriin on kerätty, miten niitä käsitellään, mistä henkilötietosi on hankittu, miksi niitä tarvitaan. Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaisia oikeuksia, tarkastaa, oikaista, poistaa ja siirtää omia henkilötietoja sekä esittämällä tätä tarkoittava pyyntö WashXL Riihimäelle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. WashXL Riihimäki oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä maksun, joka kattaa toimenpiteen kustannukset.

 

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa, rekisteröidyllä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä WashXL Riihimäelle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa myös seuraavista asioista:

   • mistä henkilötietosi on hankittu
   • miksi niitä tarvitaan
   • kuinka kauan niitä tarvitaan
   • onko henkilötietojasi luovutettu tai aiotaanko niitä luovuttaa eteenpäin – jos kyllä, kenelle
   • onko tietoja siirretty EU:n ulkopuolelle – jos on, miten ne on suojattu
   • käytetäänkö henkilötietojesi käsittelyssä automaattista päätöksentekoa – jos käytetään, mitä se tarkoittaa
   • miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi.

 

Rekisteröity voi antaa suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

 

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS, SÄILYTYS JA SUOJAUS

Rekisteriä säilytetään salatussa muodossa dedikoidulla palvelimella jonka sertifikoitu tietoturvan luokitus ylittää yleiset käytännöt sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset. Palvelin on EU-alueella fyysisesti suojatussa iiristunnistuksella pääsynvalvotussa palvelinsalissa. Henkilötietoja sekä muita mahdollisesti asiakkuuden myötä rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään vain tarvittaessa ja vain ennalta määritetyillä tavoilla sekä varmennettujen käyttöoikeuksien asettamissa rajoissa. Lisäksi pääsy on rajoitettu tietokonesiin, jotka ovat pääsynvalvonnan takana sekä kameravalvotuissa tiloissa, suojattuna alan yleisien käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

WashXL Riihimäen verkkosivuilla sekä verkkokaupassa on käytössä myös SSL-salaus, joka suojaa liikenteen sivuston palvelimen ja kävijän selaimen välillä. Näin varmistamme, ettei ulkopuolinen taho todennäköisesti pysty pääsemään käsiksi esimerkiksi sivuston käyttäjän tunnuksiin tai asiakastietoihin, joita käyttäjä syöttää esimerkiksi sivuilla oleviin lomakkeisiin. Myös lomakkeiden lähetys tapahtuu siten että käyttäjän antamat tiedot lähetetään salatussa muodossa suojatusti käyttäjän päätelaitteelta sivuston palvelimelle.

WashXL Riihimäki säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja WashXL Riihimäen välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

 

EVÄSTEET

Käytämme evästeitä web-sivustomme käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle. Käytämme evästeitä, jotta saisimme paremman kuvan siitä, kuinka web-sivustoamme käytetään, jolloin voimme parantaa käytettävyyttä. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä.

Omat sivut sekä verkkokaupan toiminnallisuudet toteuttaa EasyWash-maksupalvelu. Evästeitä, yksityisyyden suojaa ja kaikkia maksupalvelun käytäntöjä, ehtoja sekä käyttäjän/asiakkaan/rekisteröidyn henkilön oikeuksia koskevat käytännöt, sekä käyttöehdot ja yksityisyydensuojan käytännöt löytyvät EasyWash-palvelusta, eli ”Omat sivut” verkkosivulla tai mobiilisovelluksen kautta. WashXL Riihimäki ei toimi rekisterinpitäjänä Maksupalvelun eikä pesusopimusten hallinnointi / Omien sivujen osalta, maksupalvelun toimittaja EasyWash-palvelulla on omat ehdot sekä asiakasrekisteri tilauksien, sopimusten sekä pesujen ostojen toimittamista, hallinnointia varten. Omien sivujen kautta asiakas voi tarkastaa ja seurata käyttäjätilin, asiakkuuteen tai omiin autoihinsa liittyvät rekisteriin kerätyt henkilötiedot, ladata kuitteja maksutapahtumista, seurata autopesussa EasyWash-palvelun rekisteriin keräämiä tietoja, tarkastella oman käyttäjätilin tilaus historiaa, ostamiaan pesuohjelman korotuksia sekä muita mahdollisia lisäpalveluita, myös käyttäjätiliin kuuluvien autojen pesulla käynnit ovat käyttäjän tarkasteltavana.tarkastella. Käyttämiimme evästeisiin ei tallennu henkilötietoja, eikä muita sellaisia tietoja, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin jäljittää tai tunnistaa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, muuta Internet-selaimen asetuksia niin, että kaikki evästeet poistetaan koneen kovalevyltä, kaikki evästeet estetään tai evästeen mahdollisesta tallentamisesta varoitetaan.

Maksutavat

Nopein vaihtoehto tehdä pesusopimus tai ostaa kertapesu on maksaa se yleisimmillä pankki- tai luottokorteilla WashXL-sovelluksessa. Yrityksille teemme mielellämme pesutarjouksen. Tarjouksen voi kysyä sähköpostitse riihimaki@washxl.info

Pesusopimukset voi maksaa myös yleisimmillä pankki- tai luottokorteilla autopesulan toimistoon.